Peter de Booij

peter_de_booij.jpg Peter de Booij (1946) is vanaf 1 januari 1980 in Almere woonachtig en werkzaam. Hij is vanaf 1972 advocaat. Hij legt zich toe op de terreinen waarop hij zich heeft bekwaamd: consultancy, bestuursrecht en mediation. Men kent hem als een maatschappelijk betrokken ondernemer, die zich op vele terreinen heeft ingezet voor de opbouw van Almere. Sinds 2009 is hij ook mediator. Hij richt zich met name op ondernemingen, organisaties en de (semi)overheid.

 

Cor Haan

cor_haan.jpg Cor Haan (1960) studeerde staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit . Hij heeft vanaf de middelbare school gewerkt bij diverse gemeenten. Hij houdt zich vooral bezig met omgevingsrecht en handhavingskwesties (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Monumentenwet 1988, et cetera), alsmede met de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidsomstandighedenwet.

 

Wim Trieller

Wim.png Wim Trieller (1946) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde. Hij was politiek actief in de jaren 1974 tot 1994. In de jaren 1986-1994 was hij wethouder in Almere. Daarna (1996-2009) was hij directeur bij Heijmans Vastgoed Noord/Noordwest. In de periode 2009-2012 was hij adviseur bij Witkampbouwgroep Almere. Onderwijs, kunst en cultuur, en, bouwen en wonen, zijn altijd zijn grote passies geweest en gebleven. Hij is al jaren betrokken bij het Theatergezelschap Vis a Vis, de Stichting Museum de Paviljoens, en het Architectuurcentrum Amsterdam. Verder is hij voorzitter van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere (OBA).

 

Cor den Uijl

Cor.png Cor den Uijl (1953) heeft zich na een intensieve studie (constructie)technieken ontwikkelt als generalist in alles wat met constructies van bouwwerken te maken heeft.Werkt sinds1979 bij Van Rossum Raadgevend Ingenieurs Almere, vanaf 1991 als directeur en vanaf 2001 ook als partner.

 

Robert Bakker

robbert_bakker.jpgMr. Robert J. Bakker (1965), beoefent zijn advocatenpraktijk onder de naam RJB Advocatuur B.V. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contracten en privaatrechtelijk bouwrecht. Tussen 2003 en 2012 werkte hij als compagnon samen met Peter de Booij.

 

Sjouke Boontje

SjoukeBoontje.jpgSjouke Boontje (1955) studeerde geschiedenis in Amsterdam en is vele jaren in diverse functies werkzaam geweest bij het UWV. Na een aantal jaren als hoofd P&O bij een commercieel bedrijf te hebben gewerkt, is hij in 2006 een zelfstandig re-integratiebureau begonnen waar naast re-integratie ook loopbaanbegeleiding en mediation onderdeel van het werkpakket uitmaken.

 

Ruud Gerzon

RuudGerzon.jpgRuud Gerzon (1958) studeerde rechten in Amsterdam. Hij is jaren in juridische en managementfuncties werkzaam geweest bij verschillende gemeenten, zulks op de gebieden juridische en bestuurlijke zaken, grondbeleid, wonen en volkshuisvesting alsmede ruimtelijke ordening en milieubeleid. In 2010 is hij een zelfstandige adviespraktijk begonnen waarbij hij op interimbasis inzetbaar is in de rol van (overheids)adviseur en/of (proces)manager. Sinds 2011 is hij ook werkzaam als NMI geregistreerd mediator.