Equilibrium biedt juridische dienstverlening aan, ook tegen vaste prijzen. Peter de Booij (1946), een maatschappelijk betrokken ondernemer, heeft na 40 jaar advocatuur besloten zijn carrière een ander richting en impuls te geven. Vanaf juni 2012 legt hij zich toe op de terreinen waarop hij zich heeft bekwaamd: consultancy, bestuursrecht en mediation. Hij richt zich met name op ondernemingen, organisaties en de (semi)overheid. In het rechtsgebiedenregister van de NOVA zijn de sub-rechtsgebieden Burgerlijk recht en Bestuursrecht aangetekend

 • Consultancy

  page1_img1.png

  Peter de Booij kan met zijn brede ervaring de directie van ondernemingen en organisaties juridisch terzijde staan, zodat zij ervan verzekerd is dat de onderneming of organisatie in compliance en in legal control is en ook blijft.

  Lees verder
 • Bestuursrecht

  page1_img2.png

  Equilibrium begeleidt en adviseert in alle stadia van het bouwproces. Verder worden bestuursrechtelijke procedures, zoals zienswijze, bezwaar, en (hoger) beroep, gevoerd.


  Lees verder
 • Mediation

  page1_img3.png

  Mediation is een nuttige en efficiënte manier om in relatief korte tijd een voor partijen aanvaardbare oplossing van een gerezen conflict te bereiken.  Lees verder