Bestuursrecht.

Equilibrium begeleidt en adviseert eigenaars van onroerend goed, bouwers en projectontwikkelaars in alle stadia van het bouwproces. Equilibrium kan beschikken over een expertteam, dat bijstand in de meest uitgebreide zin kan verlenen bij kleinschalige projectontwikkeling in bestaande gebieden. Gestuurd wordt op de behoefte aan besparing van tijd en kosten.

Op basis van een offerte worden voor zulke projecten vaste prijzen afgesproken. Gecalculeerd wordt met een uurtarief van€ 150 exclusief omzetbelasting en inclusief reis- en kantoorkosten.

Verder worden indien noodzakelijk bestuursrechtelijke procedures gevoerd, zoals zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep. Elke procedure kost, behoudens vooraf in te schatten bijzondere omstandigheden,  € 2.250 exclusief omzetbelasting en inclusief reis- en kantoorkosten.

Nauw samengewerkt wordt met Juridisch Adviesbureau Mr. J.C. Haan (Cor). Robert Bakker kan input geven op aspecten van het civiele bouwrecht. Wim Trieller heeft kennis en ervaring vanuit de bouwwereld zelf; Ruud Gerzon vanuit zijn tijd bij de gemeentelijke overheid.