Mediation.

Peter de Booij is juli 2009 mediator. Hij richt zich met name op ondernemingen, organisaties en de (semi)overheid.

Mediation is een nuttige en efficiënte manier om in relatief korte tijd een voor partijen aanvaardbare oplossing van een gerezen conflict te bereiken. Iedere ondernemer of bestuurder zal hebben ervaren dat procederen veel geld en tijd kost, terwijl in veel gevallen de uitkomst onzeker en zelfs onbevredigend is.

Een mediation, die twee bijeenkomsten kent en met een vaststellingsovereenkomst wordt afgerond, kost € 2.250 exclusief omzetbelasting.

Hij werkt nauw samen met Sjouke Boontje, ook mediator. Ook kan een beroep worden gedaan op NMI registermediator Ruud Gerzon en factfinder Wim Trieller.